Aanpak van de leerlingen

Elk kind is een individu dat op verschillende manieren zal reageren op de aanpak van een onderwijzer. Hoe een kind aangepakt moet worden is dus ook niet van tevoren te omschrijven. In het algemeen kunnen we zeggen dat de aanpak consequent moet zijn, er moet duidelijkheid zijn voor het kind. Daarnaast moet de aanpak kindvriendelijk zijn en in een begrijpelijke taal.

Wel zijn er een aantal categorieën te onderscheiden:

Bange leerlingen

In elk niveau zal het voorkomen dat leerlingen bang zijn. Dit kunnen ze op verschillende manieren uiten. De meest bekende zijn huilen of zeer teruggetrokken gedrag. In alle gevallen is het belangrijk dat het kind gerustgesteld wordt en dat het zich toch op zijn of haar gemak voelt in de vreemde omgeving. Angst is niet tastbaar, maar het kan de belevingswereld van een kind wel sterk beïnvloeden. Neem angst dus ook altijd serieus.

Extreem drukke leerlingen

Oftewel kinderen met een vorm van ADHD en/of concentratieproblemen. Belangrijk bij deze kinderen is een consequente aanpak. Veel duidelijkheid, korte opdrachten, veel complimenten. Met andere woorden, veel aandacht. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk, er zijn meerdere kinderen in de groep en die mogen niet de dupe worden. Is zo’n extreem druk kind niet redelijkerwijs te handhaven in de reguliere lessen, dan wordt er in overleg met het hoofd zwemzaken naar een andere oplossing gezocht.

‘Jonge’ leerlingen

De meeste kinderen die starten met de zwemles zijn rond de 5 jaar. Vanaf 4 jaar mogen kinderen bij ons opgegeven worden voor de zwemles. Het komt soms voor dat een kind jonger gedrag vertoont. Erg speels, niet gewend zijn aan opdrachten of deze niet of nauwelijks begrijpen, erg bang voor nieuwe dingen. Als het kind na een aantal lessen dit gedrag nog steeds vertoont, boekt het geen vooruitgang en is er op korte termijn geen positief vooruitzicht, dan kan in overleg met de ouders, een periode gestopt worden. Soms wordt er afgesproken om even een half jaar te stoppen en de zwemles dan weer op te pakken. Dit is wel een uiterste oplossing.  Maar als het kind zoveel stress heeft om naar de zwemles te gaan, is dit wel een goede oplossing.

Allochtone leerlingen

Door de multiculturele samenstelling van de bevolking, komt het regelmatig voor dat er kinderen van allochtone afkomst op de zwemles komen. Hierdoor hoeven geen problemen te ontstaan. Die zijn er wel als het kind de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst en dus de aanwijzingen niet of niet goed kan opvolgen. In dat geval gebruiken wij stuurkaarten. In sommige gevallen kunnen de ouders niet goed Nederlands. Overleg vindt dan plaats in het Engels of met behulp van een tolk.

Oudere leerlingen

De doorstroom van de leerlingen binnen de niveaus gebeurt op individuele basis. Een ouder kind zal vaak sneller doorstromen. Heeft het kind al enige ervaring met zwemmen, dan zal het kind uitgenodigd worden om ‘voor’ te zwemmen waarna het kind direct kan instromen in een passend niveau.