Communicatie – kijklessen – afsluiting

Communicatie is erg belangrijk. Er wordt op diverse niveaus gecommuniceerd tussen kinderen, ouders en onderwijzers, maar het gaat hier om de communicatie tussen de ouders en de zwemonderwijzer.

Het is aan de instructeurs om de voortgang van de jonge leerlingen met de ouders te bespreken, zeker als een kind achterblijft in de ontwikkeling op een bepaald niveau. Vroegtijdig communiceren schept duidelijkheid en voorkomt dat ouders een verkeerd beeld krijgen over de voortgang. 

Communicatie tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk vermeden. De ouders mogen niet op zaal komen. Uitzondering zijn de 1e les en de kijklessen.

Tijdens de 1ste les en kijklessen mogen de ouders de gehele les aanwezig zijn.  De les wordt dan iets ingekort en tijdens het spelen mogen de ouders vragen stellen aan de lesgever en de vorderingen van hun kind bespreken. Deze kijklessen zijn ongeveer 3 keer per jaar.

Als er tussendoor vragen zijn, kunnen deze voor of na de zwemles gesteld worden. Tegenwoordig wordt er ook regelmatig gemaild.

Veel informatie over de zwemlessen wordt ook via de mail verstuurd naar

de ouders toe.

Vervolg

Als advies geven we de ouders mee, dat alleen een A-diploma nog niet voldoende is en dat het behalen van zowel het B- als het C-diploma wijselijk is.  We hebben het tenslotte over het Zwem ABC. Het kind is pas echt zwemveilig als het C-diploma behaald is.

Evaluatie

Dit lesplan is een werkplan en zal worden bijgesteld als dit nodig is.