Lesplan

Voor u ligt het lesplan van zwemclub de Honte. Wij bieden het enige echte Zwem-ABC.

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk

getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform

Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

De bedoeling van dit plan is om alle betrokkenen een houvast te geven om op verantwoorde wijze de particuliere zwemlessen aan te bieden aan onze klanten.

Voor het team van zwemonderwijzers zal het plan een handboek zijn.

Het handboek moet zorgen dat de zwemlessen op een eenduidige wijze worden verzorgd.

Het is dan ook van wezenlijk belang dat wijzigingen in bijvoorbeeld de eindtermen van de niveaus een gezamenlijke actie is van alle zwemonderwijzers.