Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Seksuele intimidatie of pestgedrag komt overal voor: op het werk, op school en helaas ook in de sport.

Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Bij onze zwemvereniging is een vertrouwenscontactpersoon (verder: VCP) benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies.

De VCP fungeert als eerste opvang voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, toeschouwers et cetera met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp.

De VCP behandelt de klacht zelf niet inhoudelijk maar probeert u in de richting van een goede oplossing te sturen. Het bestuur wordt door de VCP ingelicht en dit kan desgewenst ook anoniem.

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurd niets zonder dat je er zelf van op de hoogte bent. Indien gewenst wordt je met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van de NOC*NSF, die kunnen je adviseren, ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Je kunt de VCP van onze vereniging benaderen voor een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie en/of pestgedrag of soortgelijke situaties via het mailadres zcdehonte@hotmail.com. Onder ‘contact’ op deze website is ook terug te vinden hoe je contact opneemt met de VCP.

Vertrouwenspersoon KNZB en NOC*NSF

Meer informatie over hoe je in contact komt met een vertrouwenspersoon via Vertrouwenspersoon KNZB of via het vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is 0900 2020 5590 (kosten €0,10 per minuut). Deze hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-22.00 uur en op zaterdag van 12.00-16.00 uur, op zondag is de hulplijn niet bereikbaar.